Tillbaka till Destination Gotland

1998

DESTINATION GOTLAND GRUNDAS

Gotlandsbolaget grundar dotterbolaget Destination Gotland som nu får ansvaret för Gotlandstrafiken.

1998

KÄLLSORTERING OMBORD INFÖRS

1999

HSC GOTLANDIA TAS I TRAFIK

HSC Gotland (V) senare omdöpt till HSC Gotlandia (Fransyskan eller lillsnabben i folkmun) sätts in i trafik vilket nästan halverar överfartstiden i jämförelse med dåtidens jumbofärjor. Fartyget byggdes i Frankrike i slutet av 90-talet var Gotlandstrafikens första enskroviga snabbfärja.


1999

SVENSKA KÖTTBULLAR GÖR ENTRÉ
PÅ MENYN

2000

ÖPPET FORUM

Öppet Forum har premiär. Nu bjuds alla gotlänningar in till Borgen i Visby för att ställa frågor direkt till ledningen på Destination Gotland. Moderator var Tommy Wahlgren som såg till att alla frågor fick svar under kvällen. Ett önskemål om pendlarkort blev verklighet senare under året. 

2003

NYA "HÖGHASTIGHETSFÄRJOR"
GÖR KORTARE RESTID

M/S Visby (VI) och systerfartyget M/S Gotland (VII) byggs parallellt på samma varv i Kina och båda utgör under 2000-talet stommen i Gotlandstrafiken. Bägge fartygen var i trafik i slutet av 2003 och höghastighetsfärjor hade nu helt ersatt de gamla jumbofärjorna.  

2003

DESTINATION GOTLAND BLIR
ISO-CERTIFIERADE ISO14001 och 9001

2005

BOKNINGSPORTAL – GOTLAND PROMOTION

Destination Gotland breddar utbudet och bildar Gotland Promotion AB. Det är en bokningsportal som erbjudet ett stort utbud av resor, boende och aktiviteter. Resenärer kan själva skapa ett resepaket med det utbud som Gotland erbjuder.

2006

M/S GOTLANDIA II ANLÄNDER

Andra lilla snabbfärjan HSC Gotlandia II (även kallad italienskan) sätts in i Gotlandstrafiken till sommarsäsongen 2006. Lite rymligare, lite mer luft och volym med större caféteria, kiosk och barnbio. Vattenjet-teknik från Rolls Royce används även i denna båt. Från och med nu bedrivs trafiken med enbart snabbgående färjor, vilket flyttade Gotland betydligt närmare fastlandet. 

2007

ECO-DRIVING INFÖRS PÅ FÄRJORNA

Besättningen utbildas, fartygens inställningar optimeras och smart ruttoptimering införs. Dessa insatser sparar bränsle samt orsakar mindre utsläpp. Alla fartyg har dessutom katalytisk avgasrening.

2012

NY OCH MER HÄLSOSAM MENY OMBORD

Nu införs en nyttigare och mer varierad meny ombord på fartygens restauranger. Istället för halvfabrikat serveras mat lagad från grunden med svenska- och lokalproducerade råvaror som till exempel dinkel och ärtpesto. Personalen ombord utbildas också i näringslära och bra mat.

2013

REKLAMKAMPANJEN "GOTLAND – JORDEN RUNT PÅ EN Ö" LANSERAS

Med bilder från Gotland som påminner om platser runtom i världen lanseras en uppmärksammad och uppskattad reklamkampanj. Den ger skjuts och ett ökat intresse för Gotland, inte bara som besöksmål utan även som en plats att bo och verka på.

2014

NYTT AVTAL MED GOTLANDSTRAFIKEN

I april meddelade Trafikverket att Destination Gotland vunnit upphandlingen av driften av Gotlandstrafiken åren 2017 till 2027. I anbudet redogjorde Gotlandsbolaget för sina satsningar på modern och miljövänlig teknik och genom att investera i två gasdrivna fartyg överträffades kraven ställda i upphandlingen. 

2016

BOLAGET "GOTLANDSBÅTEN" KONKURRERAR OM RESENÄRERNA

Pigge Werkelin startar ett konkurrerande bolag som trafikerar Visby–Nynäshamn och Västervik–Visby sommaren 2016.

2018

NYA MER MILJÖVÄNLIGA FÄRJOR BESTÄLLS

Nytt avtal tecknas om att köpa två nya färjor från Kina för att förnya och utöka flottan. Detta kommer att förbättra kapaciteten och komforten för resenärerna ytterligare. De nya färjorna drivs av flytande naturgas (LNG) alternativt biogas.

2019

FÖRSTA LNG-DRIVNA GOTLANDSFÄRJAN

M/S Visborg (IV), då ett av världens största LNG-fartyg, sätts in i trafik. Fartyget kan drivas på både flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med 20 procent och utsläppen av svavel med mer än 99 procent. En energieffektivare skrovdesign bidrar också till minskat klimatavtryck.

2020

COVID-19

Precis som alla andra påverkas också Destination Gotland av pandemin, vilket leder till ett minskat resande. En rad säkerhetsåtgärder införs, så som varannan sittplats, coronavärdar samt erbjudande om gratis återbetalning för bokade resor.

2020

M/S THJELVAR ANLÄNDER

När M/S Thjelvar (VI) anländer till Gotland under våren innefattar flottan nu tre stora höghastighetsfärjor, varav två med LNG som huvudsakligt drivmedel. Destination Gotland fortsätter alltjämt att bedriva ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss.

2021

PROJEKTET "GOTLAND HORIZON" LANSERAS

Moderbolaget, Gotlandsbolaget, lanserar projektet "Gotland Horizon". Vilket innebär fossilfria fartyg i drift 2030. Tanken är att fartygen i framtiden ska kunna drivas med grön vätgas. 

Läs mer här: Gotland Horizon

2022

FLER BOFASTA GOTLÄNNINGAR OCH FLER RESENÄRER

Antalet resenärer har ökat med hela 55% – från 1.160.000 resenärer år 1998 till 1.799.000 resenärer vid årsskiftet 2022/2023. 

Gotland har också en positiv befolkningsökning på 7% under samma period – från 57.643 till 61.173 bofasta gotlänningar.