Tillbaka till Destination Gotland

VÄRLDENS BÄSTA PLATS ATT BO, LEVA OCH VERKA PÅ

VÄRLDENS BÄSTA PLATS ATT BO, LEVA OCH VERKA PÅ

Destination Gotlands vision har alltid varit att Gotland ska vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på.

Destination Gotlands vision har alltid varit att Gotland ska vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Under de senaste 25 åren har Gotland varit en av få landsbygdsregioner som har haft en positiv befolkningsutveckling med nästan 7 procent.¹ Blickar vi framåt förväntas Gotlands befolkning växa med ytterligare nästan sex procent de närmsta tio åren.²

Gotland har en stark tradition av entreprenörskap och företagande och det startas mellan 300 och 450 företag varje år, vilket är långt över rikssnittet. Idag finns det ca 9 500 verksamma företag på Gotland.³ Efter besöksnäringen är mat- och livsmedelsnäringen en av de största inkomstkällorna för Gotland och bidrar till den höga sysselsättningsgraden på ön.

Hela 70 procent av Gotlands yta används för jord- och skogsbruk och 80 procent av de råvaror som produceras på ön säljs sedan på fastlandet.4 För att Gotland ska fortsätta ha ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk krävs pålitliga och effektiva kommunikationer mellan oss och fastlandet och en välfungerande färjetrafik som möjliggör just-in-time leveranser, något som vi på Destination Gotland arbetar för varje dag, året om.

Vi vill att Gotland ska vara en aktiv ö med en frisk och hälsosam befolkning. Därför har vi tillsammans med den gotländska idrottsrörelsen och besöksnäringen grundat Idrottens Ö vars mål är att stora som små ska få ta del av rörelseglädje på ön. Och att det finns mycket att göra och testa på är något som flera av barnen vi har pratat med har lyft fram som något man uppskattar med att bo på Gotland.

”Det är roligt här för man kan undersöka många olika saker också har vi skog där man kan springa runt och leka”, Flicka, 9 år.

¹ Region Gotlands befolkningsstatistik
² Region Gotlands befolkningsstatistik
³ Fakta och statistik om Gotlands näringsliv - Region Gotland
4 Kommunikationer som ger Gotland växtkraft - Tillväxt Gotland

SE ANDRA ARTIKLAR

VÄRLDENS BÄSTA PLATS ATT BO, LEVA OCH VERKA PÅ

Läs mer

GOTLAND SOM DESTINATION OCH RESMÅL

Läs mer

OMBORDUPPLEVELSER PÅ VÅRA FARTYG

Läs mer